headershadow

Page content

Veelgestelde vragen

 

Hoe hoog zijn de maandtermijnen die je moet betalen?

Het abonnement wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en is gebaseerd op het aantal uren dat ik voor jou heb gewerkt. Bij aanvang van onze samenwerking zal ik het abonnement inschatten aan de hand van de informatie die ik tijdens ons kennismakingsgesprek van jou krijg.

 

Kun je het abonnement ook opzeggen?

Het abonnement loopt een kalenderjaar door. Hierna krijg je een nieuw aanbod voor een abonnement voor het volgende kalenderjaar. Op dat moment kun je er echter ook voor kiezen voortaan mijn werkzaamheden tegen het uurtarief te betalen. Tussentijds opzeggen van het abonnement kan alleen als je bijvoorbeeld stopt met je bedrijf. Er vindt dan wel een eindafrekening plaats waarbij ik het aantal gewerkte uren tegen uurtarief in rekening breng, met vermindering van de reeds betaalde maandtermijnen.

 

Ik heb alleen btw-vrijgestelde omzet. Kan ik dan ook een abonnement krijgen?

Bij het vaststellen van de termijnen van je abonnement wordt rekening gehouden met het feit of je wel of geen btw-aangiften hoeft te doen. Dat is dus geen enkel probleem.

 

Wat houdt een kwartaalrapportage in?

Aan het einde van elk kwartaal doe ik de aangifte omzetbelasting en stel ik een financiële rapportage op. Die bestaat uit een Balans en Resultatenrekening (Winst & Verliesrekening), plus een overzicht van openstaande Debiteuren en Crediteuren.

 

Kun je ook vaker een financiële rapportage krijgen?

Je kunt op elk door jou gewenst moment bij mij een financiële rapportage opvragen. Dit valt dan echter niet onder het abonnement en je krijgt hiervoor een aparte nota. Door vaker een rapportage te vragen houd je natuurlijk wel beter zicht op de financiële situatie van je bedrijf. Dit kan handig zijn op het moment dat je een grote uitgave wil doen of een financiering nodig hebt.

 

Heb je altijd een jaarrekening nodig?

Een fiscaal en financieel jaarrapport is een weergave van alle financiële activiteiten van een onderneming in een boekjaar. De jaarrekening dient als basis voor de aangifte inkomstenbelasting bij de belastingdienst, en voor verantwoording naar de kredietverstrekkers. Het is dus zeker belangrijk om altijd een jaarrekening te krijgen. In mijn jaarrekening staan ook de cijfers van het boekjaar ervoor, zodat je meteen een vergelijking hebt.

 

Wat is een winstaangifte?

Elke ondernemer met een eenmanszaak of vennootschap onder firma (VOF) valt onder de inkomstenbelasting, net als werknemers. De belastingdienst bepaalt of jij een "normale" aangifte inkomstenbelasting moet doen, dus de versie die werknemers ook moeten invullen, of dat je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en daarom een winstaangifte moet invullen. In de winstaangifte moeten namelijk ook alle cijfers uit de jaarrekening worden ingevuld, naast alle gegevens die je normaliter als werknemer had ingevuld. Of je door de belastingdienst als ondernemer wordt gezien hangt van verschillende voorwaarden af.

 

Hoe vaak en op welke manier moet de administratie ingeleverd worden?

Het is heel belangrijk dat dit maandelijks gebeurt, zodat er sneller door mij aan de bel getrokken kan worden als er iets niet goed gaat. Elk jaar krijg je van mij een overzicht van de data waarop ik de administratie uiterlijk aangeleverd wil hebben. Dit is vooral belangrijk in de maanden waarin de kwartaalaangiften omzetbelasting ingediend moeten worden: dat is extra werk voor mij en de werkzaamheden moeten dan zorgvuldig ingepland worden zodat alle aangiften op tijd ingediend én betaald kunnen worden. Overigens blijft dit altijd de verantwoordelijkheid van jouzelf! Hou hiermee dan ook rekening als je met vakantie gaat. Wat je precies moet aanleveren en op welke manier bespreken we tijdens het kennismakingsgesprek.

 

 Staat je vraag er niet bij? Stel hem dan hier.