Aangifte Inkomstenbelasting 2016

De afgelopen maand zijn door de Belastingdienst de uitnodigingen verstuurd voor het indienen van je aangifte Inkomstenbelasting. Dit moet in de regel gebeuren voor 1 mei van het jaar volgend op de periode waarover aangifte gedaan moet worden. Deze uitnodiging is niet vrijblijvend: zodra je deze brief ontvangt ben je verplicht aangifte te doen. Dit geldt ook als je in een jaar geen inkomen gehad hebt: je doet dan een zogenoemde nihilaangifte.


Wanneer aangifte doen?

Krijg je deze uitnodiging niet maar verwacht je dat je belasting moet betalen ben je ook verplicht aangifte te doen. Dit doe je door met je DigiD in te loggen op Mijn Belastingdienst. Als je aangifte moet doen staat er onder Mededelingen al een aangifte klaar die je kunt openen. Anders klik je op het tabblad Inkomstenbelasting en kies je het jaar 2016 plus de mogelijkheid "Ik wil aangifte doen". Wil/kun je niet digitaal aangifte doen kun je nog steeds een papieren aangiftebiljet aanvragen bij de BelastingTelefoon. Dit moet gebeuren binnen 6 maanden na het ontstaan van de belastingschuld. Doe je dit niet krijg je mogelijk een boete!

Heb je het afgelopen jaar uitgaven gedaan die onder de wettelijke aftrekposten vallen bestaat de mogelijkheid dat je belasting terug kunt vragen. In dat geval is het natuurlijk ook heel verstandig om aangifte te doen. In sommige gevallen krijg je van de Belastingdienst zelf een brief waarin zij je aanraden aangifte te doen, bijvoorbeeld als je in een bepaald jaar meerdere inkomstenbronnen hebt gehad waarbij teveel loonbelasting is ingehouden. De Belastingdienst maakt je dan hierop attent maar ook dan dien je zelf een aangifte in te dienen. Je krijgt de te veel ingehouden belasting niet automatisch terugbetaald. Dit gebeurt overigens vaak pas na een paar jaar dus eerder terugvragen is altijd prettiger.

 

Uitstel aanvragen

Lukt het je niet om voor de verplichte inleverdatum, nu dus 1 mei 2017, de aangifte in te dienen kun je hiervoor uitstel aanvragen. Dit moet je ook voor de verplichte inleverdatum doen en kun je telefonisch aanvragen via de BelastingTelefoon, of digitaal via Mijn Belastingdienst. Meestal krijg je dan uitstel tot 1 september 2017. Daarna kun je slechts onder bijzondere omstandigheden nog een keer uitstel krijgen. Uitstel kan ook geweigerd worden als je in het verleden te laat aangifte hebt gedaan zonder uitstel aan te vragen, of als je te laat om uitstel vraagt.

 

Digitaal aangifte doen

Het voordeel hiervan is dat je zelf niet allerlei zaken als aftrekdrempels hoeft uit te rekenen maar dat dit automatisch voor je gebeurt. Vanaf 1 maart 2017 zijn diverse gegevens al door de Belastingdienst ingevuld. Zo zijn je inkomsten al ingevuld evenals je hypotheek- en bankgegevens. Ook de gegevens van je eventuele fiscale partner staan al in de aangifte vermeld. Controleer deze vooraf ingevulde gegevens echter heel goed: niet alle instanties geven tijdig de informatie door dus je dient er zelf voor te zorgen dat deze eventueel aangevuld of gecorrigeerd wordt!

Je doorloopt vervolgens de diverse onderdelen stap voor stap en vult de vragen in die op jouw situatie van toepassing zijn. Het is handig om te zorgen dat je eerst alle relevante stukken van 2016 verzamelt voordat je aan het invullen begint:

 •   jaaropgaven van alle inkomsten (jaarrekening eigen bedrijf, loon, pensioen, lijfrentetermijnen, uitkering enz.)
 •   betaalde premies lijfrenteverzekering
 •   opgebouwde pensioen 2015 als je deze premies wilt aftrekken
 •   stukken betreffende je eigen woning (WOZ-waarde per 1 januari 2015, hypotheekbedrag en betaalde hypotheekrente, eventuele               notariskosten)
 •   saldi bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2016
 •   betaalde eigen bijdragen voor medische kosten (LET OP: eigen risico is niet aftrekbaar!)
 •   betaalde giften
 •   betaalde c.q. ontvangen partneralimentatie (LET OP: kinderalimentatie is niet meer aftrekbaar!)
 •   gemaakte studiekosten
 •   reeds terugontvangen belasting via de Voorlopige Aanslag
 •   bedrag van eventueel nog af te trekken restant persoonsgebonden aftrek in vorige jaren
 •   uw DigiD en die van je partner

Een checklist van al deze gegevens kun je ook hier downloaden.

 

Fiscale partners

Als je een partner hebt en voor de fiscus als fiscale partner gezien wordt is het het handigste als je de aangifte gezamenlijk invult en indient. Dit kan namelijk belastingvoordelen opleveren bij met name de aftrekposten. Als je deze ten laste van de partner met het hoogste inkomen opvoert krijg je vaak meer belasting terug. Niet iedereen kan zijn partner als fiscale partner aanmerken. In het algemeen ben je automatisch elkaars fiscale partner als je getrouwd bent. Ga je uit elkaar dan eindigt dit fiscaal partnerschap pas als je op verschillende adressen bent ingeschreven in de gemeentelijke administratie plus het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechter.

Woon je ongehuwd samen en heb je een samenlevingscontract ben je ook fiscale partners. Ook dit eindigt op het moment dat je op verschillende adressen staat ingeschreven.

Heb je geen notarieel samenlevingscontract kun je onder bepaalde voorwaarden fiscale partners zijn:

 1.      je hebt samen een kind
 2.      je hebt het kind van je partner erkend (of andersom)
 3.      je woont samen met je partner en een minderjarig kind van één van jullie beiden staat ook op hetzelfde adres ingeschreven als jij en        jouw partner
 4.      jij en/of jouw partner wordt als partner aangemerkt in de pensioenregeling
 5.      jij en jouw partner hebben samen de woning gekocht die als hoofdverblijf dient

 

Inzenden aangifte

Na het invullen onderteken je de aangifte met je DigiD en verstuurt hem. Voor jezelf kun je een exemplaar uitprinten zodat je weet wat je hebt ingevuld. Je ziet ook meteen wat je aan belasting terugkrijgt of nog bij moet betalen. Dien je de aangifte voor 1 mei 2017 in kun je voor 1 juli 2017 al bericht verwachten. Meestal is dit een voorlopige aanslag, welke volledig is gebaseerd op de door jou ingevulde gegevens en nog niet gecontroleerd is. Het kan echter ook alleen een brief van de Belastingdienst zijn waarin ze aangeven dat ze meer tijd nodig hebben voor je aangifte, of dat je geen voorlopige aanslag krijgt opgelegd. Dus reken er niet op dat je een eventuele teruggaaf ook voor 1 juli 2017 zult ontvangen!

Heb je een papieren aangifte ingevuld kun je zelf via een rekenhulp uitrekenen wat je terug kunt verwachten of bij moet betalen. Je zet je handtekening op het voorblad en stuurt het formulier terug in de bijgeleverde envelop.

 

Aanvullende informatie

In de regel controleert de Belastingdienst alle aangiften met de gegevens die zij van diverse instellingen en banken heeft ontvangen. Zitten hierin geen verschillen dan wordt de aangifte goedgekeurd en ontvang je een definitieve aanslag.

Soms wil de Belastinginspecteur nog extra informatie van je hebben. Je krijgt hiervan dan bericht en bent verplicht om deze gegevens en informatie te verstrekken. Doe je dit niet dan kan de Belastinginspecteur jouw aangifte aanpassen en bijvoorbeeld bepaalde aftrekposten schrappen waardoor je belasting terug zult moeten betalen.  Tevens kun je dan een boete krijgen. Aan de hand van de extra informatie kan de Belastinginspecteur alsnog beslissen de aangifte te wijzigen. Je kunt hiertegen een bezwaarschrift indienen mits je dit goed kunt onderbouwen.

Dit zou jou ook kunnen interesseren...

Jouw email zal niet worden gepubliceerd. Naam en emailadres zijn verpllicht.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.