Aftrekposten in de aangifte Inkomstenbelasting 2016

Elk jaar zijn er bepaalde uitgaven die bij de aangifte inkomstenbelasting opgegeven kunnen worden waardoor er een verlaging van de inkomsten ontstaat. Omdat over het algemeen over deze inkomsten al (loon)belasting is afgedragen is dit dus achteraf te veel geweest. Hierdoor heb je recht op een teruggaaf van deze teveel betaalde (loon)belasting. Het is dus niet zo dat je de kosten terugkrijgt!

Bovendien bepaalt het belastingtarief waar je met je totale inkomsten in valt hoeveel je daadwerkelijk terugkrijgt: val je onder het 52% tarief ontvang je in de regel meer terug dan wanneer je onder een lager tarief valt. Echter voor veel aftrekposten geldt een drempel, veelal een percentage van het inkomen. Pas wanneer de uitgaven boven deze drempel uitkomen kan het meerdere afgetrokken worden. Vallen de uitgaven onder deze drempel krijg je geen aftrek.

In het kort zijn deze aftrekposten in 2016 de volgende.

 1. Hypotheekrente

Indien je een koopwoning hebt waarop een hypothecaire lening rust is de rente die je over deze lening betaalt nog steeds aftrekbaar. Is de woning je hoofdverblijf dan is de rente volledig aftrekbaar. Betreft het een woning waarin je voorheen woonde maar die nu te koop staat valt deze woning niet meer in box 1 maar in box 3. Hierin geef je de WOZ-waarde op bij de bezittingen en bij de schulden vul je de hypothecaire lening in. De hypotheekrente mag je nog 3 jaar blijven aftrekken. Indien je echter de woning verhuurt mag je deze rente niet meer aftrekken! De huuropbrengsten zijn dan wel vrijgesteld van belasting.

Heb je een tweede hypotheek afgesloten en deze volledig in verbetering van je woning en/of tuin gestoken mag je de rente hiervan ook aftrekken. Heb je echter (een gedeelte van) deze lening gebruikt om andere goederen aan te schaffen of schulden af te lossen mag de rente over (dit gedeelte van) deze lening niet afgetrokken worden! Let op: de kosten voor verbouwing mogen niet afgetrokken worden.

 1. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Als je een verzekering hebt afgesloten in de vorm van een lijfrente mag je de premie hiervan aftrekken. Dit kan alleen als je een pensioentekort hebt. Door je pensioensopbouw aan te geven (dit is factor A op het pensioenoverzicht van 2015) in het aangifteprogramma kun je de jaarruimte uitrekenen waarbinnen je betaalde premie lijfrente kunt aftrekken. Alles wat je meer betaald hebt kun je eventueel nog aftrekken binnen de niet benutte jaarruimte van voorgaande jaren.

Verder mag je de premies aftrekken van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Hiervoor geldt geen beperking.

 1. Betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen

Hierbij gaat het om de alimentatie aan je ex-partner. Deze mag je aftrekken. Het maakt niet uit of de alimentatie door de rechter is vastgesteld of dat je deze onderling met je ex-partner hebt afgesproken. Wel dien je de betalingen te kunnen aantonen.

Andere onderhoudsverplichtingen kunnen zijn:

 • Ouderdomspensioen dat je als alimentatie doorbetaalde.
 • Afkoopsom van alimentatie of koopsom voor lijfrente.
 • Betalingen voor verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen waarvan je eerder de premies hebt afgetrokken.
 • Bijstand die de Sociale Dienst aan je ex-partner gaf en op jou verhaalde.
 1. Specifieke zorgkosten

Je mag alleen uitgaven voor medische hulp, medicijnen en dergelijke aftrekken waarvoor je van je zorgverzekeraar geen vergoeding kreeg, dus je eigen bijdrage. Het door jou betaalde eigen risico mag je niet aftrekken!

Aftrekbare uitgaven zijn voor:

 • Genees- en heelkundige hulp, zoals specialist, tandarts, mondhygiëniste, fysiotherapeut e.d.
 • Reiskosten voor ziekenbezoek aan jouw eigen gezinsleden, indien zij langer dan 1 maand verpleegd werden. Je rekent dan € 0,19 per kilometer of de werkelijke kosten van het openbaar vervoer.
 • Medicijnen op doktersvoorschrift.
 • Bepaalde hulpmiddelen (niet: bril, contactlenzen, contactlensvloeistof en ooglaserbehandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen, scootmobiel, rolstoel, krukken, rollators).
 • Vervoer naar huisarts, specialist of ziekenhuis.
 • Dieet op voorschrift van dokter of diëtist, mits deze op de dieetlijst van de belastingdienst voorkomt. Hiervoor geldt een vast bedrag per jaar.
 • Extra kleding en beddengoed indien de uitgaven hiervan een gevolg zijn van ziekte of invaliditeit en de ziekte minimaal 1 jaar duurde of gaat duren. Ook hiervoor geldt een vast bedrag per maand.
 • Aanpassingen aan een woning indien deze op medisch voorschrift zijn gedaan.
 • Andere aanpassingen die speciaal voor een zieke of invalide huisgenoot zijn gedaan.
 • Extra gezinshulp wegens ziekte of invaliditeit. Hiervoor dien je alle rekeningen te kunnen tonen.
 1. Studiekosten en andere scholingsuitgaven

Als jij of jouw fiscale partner een studie of opleiding volgde voor je (toekomstige) beroep dan mag je de kosten van lesgeld en studieboeken aftrekken. Aanschaf van een laptop en de reiskosten kun je niet als studiekosten opvoeren! Studiekosten van jouw kind mag je niet aftrekken. Dit kan het kind zelf doen. Heeft jouw kind nog niet voldoende inkomen dan evengoed een aangifte invullen. De aftrekbare studiekosten schuiven steeds op totdat zij volledig zijn afgetrokken.

Er is een drempel van € 500 en je mag maximaal € 15.000 aftrekken. Bovendien mogen de kosten alleen afgetrokken worden in het jaar waarin zij betaald zijn. Betaal je in termijnen en lopen die door in 2017 dan mag je slechts het betaalde bedrag in 2016 opvoeren. De betalingen in 2017 mag je in de aangifte van 2017 opvoeren, maar ook dan geldt opnieuw de drempel van € 500.

Als je recht op studiefinanciering had kun je de kosten niet aftrekken, ook niet als de studiefinanciering de kosten niet volledig dekte. Als je werkgever een gedeelte van de studiekosten vergoedde dien je dit op te geven.

 1. Giften

Hieronder vallen giften aan een goed doel, een kerkelijke of maatschappelijke instelling of kosten die je voor deze instellingen maakte. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van giften:

 • Periodieke giften: je laat deze bij een notaris vaststellen en doet deze gift minimaal 5 jaar achter elkaar. Het zijn steeds dezelfde bedragen en betalingstermijnen.
 • Gewone giften: dit zijn bedragen die je incidenteel stort.

Voor alle giften geldt dat je deze moet kunnen aantonen met een bankafschrift of kwitantie. Voor de gewone giften geldt bovendien een drempel van 1% van je drempelinkomen met een minimum van € 60. Je mag niet meer aftrekken dan 10% van jouw drempelinkomen. Bovendien dienen alle instellingen bij de belastingdienst geregistreerd te zijn als ANBI. Dit kun je op de website van de belastingdienst checken maar wordt meestal door de instelling zelf al aangegeven. Doneer je aan een vereniging die geen ANBI is dan gelden er aanvullende voorwaarden qua omvang en rechtsbevoegdheid van deze vereniging.

 1. Onderhoudskosten voor rijksmonumentenpanden

Je mag de kosten voor een rijksmonumentenpand dat jouw eigen woning is of in box 3 valt (bijvoorbeeld omdat het nu leegstaat of verhuurd wordt) voor 80% aftrekken, na aftrek van de subsidie. Tot 2012 mochten er ook andere lasten en afschrijvingskosten worden afgetrokken maar dat mag nu niet meer. De drempel voor de kosten is echter vervallen.

 1. Restant persoonsgebonden aftrek vorige jaren

Hierbij gaat het om aftrekposten uit voorgaande jaren die in dat jaar niet volledig afgetrokken konden worden omdat jouw inkomen dat jaar niet hoog genoeg was. Op de definitieve aanslag van dat jaar wordt dit restant vermeld en je moet dit bedrag dan in het jaar erop weer aangeven. Een jaar overslaan mag niet! Als je aftrekposten vergeten bent in voorgaande jaren mag je deze niet hier aangeven.

Voor alle aftrekposten geldt dat je deze moet kunnen onderbouwen met nota’s, bonnen en betalingsbewijzen. Bewaar dus de bankafschriften waarop deze betalingen staan goed! Mocht je geen afschriften ontvangen print dan regelmatig deze betalingen uit omdat je vaak maar maximaal een jaar terug kunt gaan voor deze overzichten.

Meer informatie over alle aftrekposten vind je op de website van de belastingdienst, www.belastingdienst.nl en in het aangifteprogramma zelf door op het ? te klikken dat voor elke post staat.

 

 

 

Dit zou jou ook kunnen interesseren...

Jouw email zal niet worden gepubliceerd. Naam en emailadres zijn verpllicht.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.