Kleine Ondernemersregeling (KOR) wijzigt in 2020

NIEUWE BTW-VRIJSTELLING OP KOMST

Per 1 januari 2020 wordt de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) vervangen door een nieuwe btw-vrijstelling. Deze biedt veel ondernemers de mogelijkheid om niet btw-plichtig te zijn. Als de omzet niet meer bedraagt dan € 20.000 per kalenderjaar kun je ervoor kiezen om niet mee te doen met de btw.

Met het ingaan van de nieuwe regeling vervalt de huidige KOR en de ontheffing van administratieve verplichtingen. Vanaf 2020 bestaat dus niet langer een belastingvermindering voor de btw. Wanneer een ondernemer voor de vrijstelling kiest, zijn dit in hoofdlijnen de gevolgen:

* de ondernemer brengt geen btw meer in rekening bij zijn klanten
* de ondernemer kan de btw die andere ondernemers bij hem in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst
*de ondernemer doet geen btw-aangifte meer

In tegenstelling tot de huidige KOR kunnen ook rechtspersonen – zoals stichtingen, verenigingen en bv’s – gebruik maken van de nieuwe regeling. Wat dat betreft is sprake van een verruiming ten opzichte van de oude regeling.

Wie op dit moment geen btw-aangifte doet – omdat hij gebruik maakt van de ontheffing administratieve verplichtingen -, valt per 1 januari 2020 automatisch onder de nieuwe kleine ondernemersregeling.

Wie de nieuwe kleine ondernemersregeling niet wil of kan toepassen, moet zich afmelden

De Belastingdienst stuurt deze kleine ondernemers hierover een aparte brief. Daarin staat ook wat de ondernemer moet doen als hij geen gebruik wil maken van de vrijstelling. Verder actie ondernemen is niet nodig als je in dit soort gevallen onder de vrijstelling wilt vallen.

Dat geldt ook voor al die particuliere zonnepaneelhouders die op dit moment ook geen aangifte doen. Wie de nieuwe kleine ondernemersregeling niet wil of kan toepassen, moet zich afmelden. Gebruik hiervoor het afmeldformulier van de Belastingdienst.

AANMELDEN VOOR 20 NOVEMBER 2019
Ondernemers die op dit moment niet onder de ontheffing administratieve verplichtingen vallen, kunnen zich vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor de nieuwe KOR.

Als die ondernemer meteen (vanaf 1 januari 2020 als de nieuwe KOR ingaat) wil deelnemen, dan moet hij zich vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden. Vanaf het tijdstip dat de ondernemer aan de nieuwe kleine ondernemersregeling deelneemt, geldt de nieuwe regeling voor ten minste 3 jaar.

Ondernemers met kleine omzetten moeten zich de komende periode beraden wat ze willen. Meedoen met de normale regeling of kiezen voor de nieuwe KOR.

Zakelijke aftrekposten in de Aangifte Inkomstenbelasting 2016

 

(Speciaal voor ondernemers en zzp'ers)

 

Naast de aftrekposten betreffende eigen woning etc. die in mijn vorige blog vermeld staan zijn er een aantal aftrekfaciliteiten speciaal voor ondernemers en zzp’ers die onder de inkomstenbelasting vallen.

"Zakelijke aftrekposten in de Aangifte Inkomstenbelasting 2016" verder lezen

Aftrekposten in de aangifte Inkomstenbelasting 2016

Elk jaar zijn er bepaalde uitgaven die bij de aangifte inkomstenbelasting opgegeven kunnen worden waardoor er een verlaging van de inkomsten ontstaat. Omdat over het algemeen over deze inkomsten al (loon)belasting is afgedragen is dit dus achteraf te veel geweest. Hierdoor heb je recht op een teruggaaf van deze teveel betaalde (loon)belasting. Het is dus niet zo dat je de kosten terugkrijgt!

Bovendien bepaalt het belastingtarief waar je met je totale inkomsten in valt hoeveel je daadwerkelijk terugkrijgt: val je onder het 52% tarief ontvang je in de regel meer terug dan wanneer je onder een lager tarief valt. Echter voor veel aftrekposten geldt een drempel, veelal een percentage van het inkomen. Pas wanneer de uitgaven boven deze drempel uitkomen kan het meerdere afgetrokken worden. Vallen de uitgaven onder deze drempel krijg je geen aftrek.

"Aftrekposten in de aangifte Inkomstenbelasting 2016" verder lezen

Aangifte Inkomstenbelasting 2016

De afgelopen maand zijn door de Belastingdienst de uitnodigingen verstuurd voor het indienen van je aangifte Inkomstenbelasting. Dit moet in de regel gebeuren voor 1 mei van het jaar volgend op de periode waarover aangifte gedaan moet worden. Deze uitnodiging is niet vrijblijvend: zodra je deze brief ontvangt ben je verplicht aangifte te doen. Dit geldt ook als je in een jaar geen inkomen gehad hebt: je doet dan een zogenoemde nihilaangifte.


"Aangifte Inkomstenbelasting 2016" verder lezen

Belastingaangiften: zelf doen of niet?

 

Als ondernemer met een eenmanszaak of vof, en ook als ZZP-er kom je in aanraking met twee belastingaangiften, de aangifte van omzetbelasting en van inkomstenbelasting. Is het slim om deze aangiften zelf te doen? Wat doe je met een voorlopige aanslag? Kun je daartegen bezwaar aantekenen of hiervoor uitstel aanvragen? Wat zijn veelgemaakte fouten? Lees de antwoorden hier.
"Belastingaangiften: zelf doen of niet?" verder lezen