headershadow

Belastingtips

Aftrekposten in de aangifte Inkomstenbelasting 2016

Elk jaar zijn er bepaalde uitgaven die bij de aangifte inkomstenbelasting opgegeven kunnen worden waardoor er een verlaging van de inkomsten ontstaat. Omdat over het algemeen over deze inkomsten al (loon)belasting is afgedragen is dit dus achteraf te veel geweest. Hierdoor heb je recht op een teruggaaf van deze teveel betaalde (loon)belasting. Het is dus niet zo dat je de kosten terugkrijgt!

Bovendien bepaalt het belastingtarief waar je met je totale inkomsten in valt hoeveel je daadwerkelijk terugkrijgt: val je onder het 52% tarief ontvang je in de regel meer terug dan wanneer je onder een lager tarief valt. Echter voor veel aftrekposten geldt een drempel, veelal een percentage van het inkomen. Pas wanneer de uitgaven boven deze drempel uitkomen kan het meerdere afgetrokken worden. Vallen de uitgaven onder deze drempel krijg je geen aftrek.

Lees verder »

Aangifte Inkomstenbelasting 2016

De afgelopen maand zijn door de Belastingdienst de uitnodigingen verstuurd voor het indienen van je aangifte Inkomstenbelasting. Dit moet in de regel gebeuren voor 1 mei van het jaar volgend op de periode waarover aangifte gedaan moet worden. Deze uitnodiging is niet vrijblijvend: zodra je deze brief ontvangt ben je verplicht aangifte te doen. Dit geldt ook als je in een jaar geen inkomen gehad hebt: je doet dan een zogenoemde nihilaangifte.


Lees verder »