Hoe maak ik een Winst- en Verliesrekening?

Wat is een Winst- en Verliesrekening?

Dit overzicht wordt ook wel een Resultatenrekening of exploitatierekening genoemd en geeft een opsomming van de opbrengsten en kosten van een bedrijf over een bepaalde periode. Ook dit overzicht kun je op elk moment opstellen, en als onderdeel van de jaarrekening gebeurt dit op het einde van het boekjaar. Dit overzicht eindigt met de over die periode behaalde winst of verlies, dus geeft aan wat jouw bedrijf in die periode verdiend heeft.

Hoe maak ik een Resultatenrekening?

In zijn meest eenvoudige vorm ziet een Winst- en Verliesrekening er als volgt uit:

Winst- en Verliesrekening  

Opbrengsten
 
Inkomsten uit verkochte producten
Inkomsten uit geleverde diensten
€  

Totale bruto omzet
 

Inkoopkosten producten
 

Totale netto omzet  


Kosten
 
Afschrijvingen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Vervoerskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Financiële baten en lasten
€  

Totale kosten
 

Bruto winst

Als je een boekhoudpakket hebt stelt deze zelf een Resultatenrekening op. Heb je dit niet, dan kun je in Excel een eenvoudig overzicht maken door alle kosten per post, zoals hierboven vermeld, op te tellen en onder elkaar te zetten. Het resultaat, de winst vormt het bedrag waarover jij uiteindelijk belasting en premie Volksverzekeringswet moet afdragen.

Wat is afschrijven?

De fiscus heeft bepaald dat jij de uitgaven voor artikelen die langer dan één jaar in jouw onderneming gebruikt kunnen worden, zoals apparatuur, computers en meubilair, niet in één keer van de omzet mag aftrekken, zodat jij hiermee jouw winst verlaagt en uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen. Deze investeringen moeten per stuk minimaal € 450 kosten exclusief BTW, anders mag je ze als kosten opnemen. Investeringen moeten in vijf jaar worden afgeschreven, auto’s en gebouwen zelfs in minimaal 10 jaar. De afschrijvingen komen aan de ene kant op de  Balans en verminderen de waarde van het artikel, aan de andere kant komen zij op de Resultatenrekening en verlagen de winst.

Welke posten komen er op de Resultatenrekening?

Hieronder leg ik kort uit welke kosten er onder de posten uit het voorbeeld horen, zodat je zelf een overzicht zou kunnen opstellen. Ik ben hierbij uitgegaan van een eenmanszaak.

Afschrijvingen

Dit zijn de jaarlijkse waardeverminderingen van de investeringen die je hebt gedaan in vaste materiële activa. Voor een correct overzicht van jouw financiën is het raadzaam om de afschrijvingen maandelijks te doen in plaats van jaarlijks, zodat jij tussendoor ook precies weet wat jouw bedrijfsresultaat is en er niet aan het einde van het jaar ineens een enorm bedrag nog wordt afgeschreven.

Personeelskosten

Dit zijn salarissen van personeel, sociale lasten, studiekosten enzovoorts. Als jij een eenmanszaak hebt en maandelijks jezelf een bedrag uitkeert als loon valt dat niet onder de personeelskosten maar onder privé opnamen en komt op de Balans onder het Eigen Vermogen te staan!

Huisvestingskosten

Huur van je bedrijfsruimte, energiekosten, schoonmaakkosten, kosten van onderhoud, inrichtingskosten en verzekeringen. Ook als je andere werkruimte huurt om bijvoorbeeld een training of andere bijeenkomst in te geven valt dit hieronder.

Vervoerskosten

Als je een zakelijke auto rijdt vallen alle kosten daarvan hieronder, zoals brandstof, wegenbelasting, verzekering en onderhoud. Rijd je in een privé auto dan mag je alle zakelijk gereden kilometers tegen € 0,19 per kilometer hierin opnemen. Dat geldt trouwens ook als je per fiets gaat!

Verkoopkosten

Hieronder vallen alle kosten die direct te maken hebben met het verkopen van jouw producten en diensten, zoals reclame, advertenties, website, relatiegeschenken, inhuur personen om werk voor jou te verrichten, werkkleding, materiaal dat je nodig hebt om jouw product te maken.

Algemene kosten

Hieronder vallen kosten voor internet, telefoon, porto, verzendkosten, bedrijfsverzekeringen, abonnementen, lidmaatschappen, boekhouder of accountant, uittreksel Kamer van Koophandel, adviseurskosten, reis- en verblijfkosten, catering voor een bijeenkomst, bankkosten en vakliteratuur.

Financiële baten en lasten

Dit is de rente die je ontvangt en betaalt op je bankrekeningen en leningen. Bankkosten vallen onder de algemene kosten.

Hoe kan ik mijn Winst- en Verliesrekening nog meer gebruiken?

Je kunt dit overzicht ook gebruiken om een inzicht te krijgen in de ontwikkeling van jouw winst over een bepaalde periode. Dit doe je bijvoorbeeld door het bijhouden van je kostenstructuur en je omzettoename of afname. Dit kun je doen door je kosten en je bruto- en nettowinst uit te drukken in een percentage van de omzet. De omzet is 100%. Hierdoor kun je verschillende periodes goed met elkaar vergelijken.

Ook kan je de mogelijke “lekkage” beoordelen, als je met een hoger winstpercentage hebt gecalculeerd. Lekkage kan om verschillende redenen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn afprijzen van goederen (door bijvoorbeeld beschadiging, reclame, veroudering), foutieve afrekening en/of facturering of korting(en).

Ook kun je naar aanleiding van de cijfers uit de Winst- en Verliesrekening ratio’s berekenen die laten zien wat de financiële situatie van jouw bedrijf is. Een voorbeeld hiervan is de Rentabiliteit.

Heb je nog vragen of wil je hulp bij het zelf opstellen van een Resultatenrekening? Neem dan contact met mij op of meld je via mijn website aan voor de workshop “Jaarrekening opstellen”.

Ik help jou graag bij het opbouwen van een financieel gezond en winstgevend bedrijf!

Dit zou jou ook kunnen interesseren...

Jouw email zal niet worden gepubliceerd. Naam en emailadres zijn verpllicht.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.