Veelgestelde vragen

 

Hoe hoog zijn de maandtermijnen die je moet betalen?

Het abonnement wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en is gebaseerd op het aantal uren dat ik voor jou heb gewerkt. Bij aanvang van onze samenwerking zal ik het abonnement inschatten aan de hand van de informatie die ik tijdens ons kennismakingsgesprek van jou krijg.

 

Kun je het abonnement ook opzeggen?

Het abonnement loopt een kalenderjaar door. Hierna krijg je een nieuw aanbod voor een abonnement voor het volgende kalenderjaar. Op dat moment kun je er echter ook voor kiezen voortaan mijn werkzaamheden tegen het uurtarief te betalen. Tussentijds opzeggen van het abonnement kan alleen als je bijvoorbeeld stopt met je bedrijf. Er vindt dan wel een eindafrekening plaats waarbij ik het aantal gewerkte uren tegen uurtarief in rekening breng, met vermindering van de reeds betaalde maandtermijnen.

 

Heb je altijd een jaarrekening nodig?

Een fiscaal en financieel jaarrapport is een weergave van alle financiële activiteiten van een onderneming in een boekjaar. De jaarrekening dient als basis voor de aangifte inkomstenbelasting bij de belastingdienst, en voor verantwoording naar de kredietverstrekkers. Het is dus zeker belangrijk om altijd een jaarrekening te krijgen. In mijn jaarrekening staan ook de cijfers van het boekjaar ervoor, zodat je meteen een vergelijking hebt.

 

Wat is een winstaangifte?

Elke ondernemer met een eenmanszaak of vennootschap onder firma (VOF) valt onder de inkomstenbelasting, net als werknemers. De belastingdienst bepaalt of jij een "normale" aangifte inkomstenbelasting moet doen, dus de versie die werknemers ook moeten invullen, of dat je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en daarom een winstaangifte moet invullen. In de winstaangifte moeten namelijk ook alle cijfers uit de jaarrekening worden ingevuld, naast alle gegevens die je normaliter als werknemer had ingevuld. Of je door de belastingdienst als ondernemer wordt gezien hangt van verschillende voorwaarden af.

 

 Staat je vraag er niet bij? Stel hem dan hier.