Wat is een jaarrekening?

Aan het eind van het jaar wordt er van de administratie van jouw bedrijf een jaarrekening opgesteld door jouw boekhouder. Als je een BV hebt moet je deze deponeren bij de Kamer van Koophandel. Maar wat is een jaarrekening precies, hoe wordt deze gemaakt en waarvoor heb je deze nodig?

Eindejaarscorrecties

Voordat het boekjaar afgesloten kan worden moeten er eerst nog een aantal dingen gebeuren. Allereerst moet je controleren of de boekhouding compleet is: zijn alle bankafschriften, verkoopfacturen en bonnen verwerkt? Zijn alle afschrijvingen gedaan? Daarna moeten er waarschijnlijk nog een aantal correcties plaatsvinden. Met name de zogenaamde “gemengde” kosten moeten gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd worden, maar ook de autokosten moeten gecheckt worden.

Correctie gemengde kosten

Gemengde kosten zijn kosten als representatiekosten, reis- en verblijfkosten. Deze worden door de fiscus niet als volledig zakelijk gezien. 20% hiervan moet als privé-deel afgeboekt worden in de boekhouding, hetgeen meestal aan het einde van het jaar gebeurt.

Correctie autokosten

Rijd je een zakelijke auto dan mogen in principe alle kosten hiervoor in de boekhouding worden opgenomen. Afhankelijk van het aantal kilometers dat je hiermee privé rijdt moet er aan het einde van het jaar een fiscale bijtelling in de boekhouding plaatsvinden, en tevens een BTW-correctie voor het privé gebruik. Als je geen sluitende rittenregistratie bijhoudt ben je verplicht deze correcties toe te passen. Als je wel een registratie bijhoudt en hieruit blijkt dat je op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé hebt gereden hoef je geen correcties uit te voeren. Let op: woon-werk kilometers gelden als privé!

Eindejaarsafsluiting

Pas nadat je alle eindejaarscorrecties hebt uitgevoerd kun je de laatste BTW-aangifte over het boekjaar doen en het jaar afsluiten. Dit houdt in dat je hierna niet meer in dit jaar kunt boeken, en alle omzet en kosten worden weer op nul gezet voor het begin van het nieuwe boekjaar. De waarden van de bezittingen en schulden van jouw bedrijf worden bepaald en vormen de beginwaarden van het nieuwe boekjaar.

Balans en Resultatenrekening

Na de afsluiting van het boekjaar kun je twee jaaroverzichten uitprinten van jouw bedrijf: de Balans en de Winst- en Verliesrekening, ook wel Resultatenrekening genoemd.

De Balans geeft een overzicht van alle bezittingen, vorderingen en schulden van jouw bedrijf op het einde van het jaar. Het Eigen Vermogen op de Balans geeft aan wat jouw bedrijf op dat moment waard is.

De Resultatenrekening is een overzicht van de omzet en kosten van jouw bedrijf in het afgelopen boekjaar. Het resultaat onder de streep is de fiscale winst (of verlies als het negatief is) van jouw bedrijf. Als je een eenmanszaak of vof hebt dan is dit jouw jaarinkomen waarover jij straks Inkomstenbelasting en premie Zorgverzekeringswet moet gaan betalen.

Jaarrekening

Nu je de Balans en Resultatenrekening van jouw bedrijf hebt kan hiermee de jaarrekening opgesteld worden. Dit is een weergave van beide overzichten met enkele toelichtingen erop. Zo kan hierin opgenomen worden een specificatie van de debiteuren (klanten die jou nog moeten betalen) en crediteuren (leveranciers die jij nog moet betalen), een specificatie van de activa plus de afschrijvingen hierop (denk aan computerapparatuur, kantoormeubilair, de zakelijke auto), een overzicht van de af te dragen en terug te vorderen BTW in combinatie met de BTW-aangiften, zodat er een controle in staat of jouw bedrijf voldoende BTW heeft afgedragen, en het verloop in het Eigen Vermogen.

Sommige boekhouders en accountants geven ook nog oorzaken aan van de af- of toename van de omzet en kosten. Er is geen vaste standaard voor.

Daarnaast worden in de jaarrekening ook meteen de cijfers van het jaar ervoor vermeld, zodat je vrij gemakkelijk kunt zien op welke gebieden jij vooruit dan wel achteruit bent gegaan. En hiermee het komende jaar rekening kunt houden.

Waarvoor gebruik je de jaarrekening?

Zoals ik al aangaf ben je verplicht een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te deponeren als je een BV hebt. Vaak is hiervoor ook een goedkeurende accountantsverklaring nodig.

Als je een eenmanszaak of vof hebt hoef je dit niet te doen, maar heb je de jaarrekening wel nodig voor de aangifte Inkomstenbelasting. Hierin worden namelijk alle bedragen gevraagd die op de Balans en Resultatenrekening staan, en met name de toelichting op het verloop in het Eigen Vermogen dat in de jaarrekening staat is handig om bij de aangifte te gebruiken. Deze kun je namelijk niet helemaal uit de Balans halen.

Verder wordt een jaarrekening gevraagd als je een financiering aanvraagt bij een bank of kredietinstelling, voor bijvoorbeeld een hypotheek of een auto. Meestal worden dan de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar opgevraagd. Zo kan men kijken of jouw bedrijf financieel gezond is en hoe het verloop is geweest de afgelopen jaren, om te beoordelen of jij aan de aflossingsverplichtingen zult kunnen voldoen.

Hoewel er dus vaak wordt gezegd dat een jaarrekening voor een ondernemer met een eenmanszaak of vof helemaal niet noodzakelijk is, omdat er voor de aangifte Inkomstenbelasting ook gebruik kan worden gemaakt van de Balans en de Resultatenrekening, kan het geen kwaad om de jaarrekening toch op te laten stellen. Als je dit jaren later moet laten doen voor minimaal drie jaren om een financiering aan te kunnen vragen kost dit jou extra veel, terwijl het na de jaarafsluiting meteen gedaan kan worden en dan vrij snel klaar is. Wat jou dus minder geld kost.

Heb jij na het lezen hiervan vragen over de eindejaarscorrecties, de eindejaarsafsluiting of het opstellen van een jaarrekening? Neem dan contact met mij op. Of kijk op mijn website bij de workshops. Wellicht is het zinvol voor jou om één van mijn workshops te volgen zodat jij zelf leert hoe jij dit kunt doen.

Ik help jou graag naar een financieel gezond en winstgevend bedrijf!

Dit zou jou ook kunnen interesseren...

Jouw email zal niet worden gepubliceerd. Naam en emailadres zijn verpllicht.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.